Patríme do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike. Spoločnosť splnila najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu a preto patrí do exkluzívnej skupiny 4,9 % slovenských firiem, ktoré môžu používať certifikáciu AAA ako symbol najvyššieho ratingového hodnotenia.